Bad bazy danych

Blad przy zapytaniu: SELECT menu_id FROM midimax_menu_top WHERE menu_link="odziez-m��ska"
Komunikat serwera: Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='

Jesli nie mozesz poradzic sobie z awaria, zglos informacje swojemu operatorowi.